namedaisies
show namepinto's trois gymnopedies
breedlabrador
frompinto @ moon lake
fav coloursgreen, blue
fav flavoursbeef